Cookie information

Vi bruger cookies - nogle til basale funktioner, andre til statistik samt forbedring af brugeroplevelsen. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies som beskrevet i vores Cookiepolitik.

Sikker handel
Kategorier

 

                                   50/50 betingelser

 

 

 

Hvem kan benytte sig af 50/50:
Alle kroer, restauranter, hoteller, campingpladser, værtshuse, diskoteker o.l. kan benytte
sig af 50/50. 50/50 kan ikke benyttes af privatpersoner.

 

Deling af indtægter og udgifter
Indtægter og udgifter deles af parterne med 50 % til hver, dog således, at ved indspillede
beløb under kr. 1.000,- pr. måned (kr. 33,00 pr. dag) tilfalder de første kr. 500,- udlejeren.
Udlejeren står for tømning af pengeboksen.

 

Levering og opstilling
Udlejer tager altid HELE det indspillede beløb første gang der tømmes, som betaling for
levering og opstilling.

 

Ansvar
Lejeren er ansvarlig for det opstillede udstyr og er således pligtig til at erstatte eventuelle skader
på dette, som ikke kan henregnes under almindelig slitage eller brugsforringelse. Lejeren er pligtig
til at holde det opstillede udstyr brandforsikret til fuld værdi. I tilfælde af brandskade tilfalder
assurandørsummen udlejeren.

 

Annullering
Lejeren har ret til, uden omkostninger, inden for en frist af 3 dage fra kontraktens underskrivelse,
at annullere samme, dog kun til senest dagen før udstyret bliver leveret.

 

Flytning
Det opstillede udstyr må ikke af lejeren udlånes eller fremlejes, ej heller flyttes fra oprindelig
adresse eller lokale uden forudgående indhentet tilladelse fra udlejeren.

 

Misligeholdelse
I forbindelse med lejerens misligholdelse eller opsigelse af kontrakten inden lejeperiodens udløb,
er lejeren straks pligtig til ud over leje indtil det lejedes returnering til udlejeren, at betale hjemtagelsesomkostninger samt klædeandel i forhold til den resterende del af lejeperioden.

 

Opsigelse
Lejemålet løber uopsigeligt fra lejers såvel som ejers side i 24 måneder, hvorefter opsigelse skal
ske med mindst en måneds varsel. På nogle produkter er den uopsigelige lejeperiode dog nedsat.
Det gælder, at såfremt der i en periode på 3 på hinanden følgende måneder ikke er opnået en månedlig
indtægt på kr. 1.000,- har udlejeren ret til (for egen regning) at afhente udstyret.