Cookie information

Vi bruger cookies - nogle til basale funktioner, andre til statistik samt forbedring af brugeroplevelsen. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies som beskrevet i vores Cookiepolitik.

Sikker handel
Kategorier

 

                                   Leje betingelser

 

 

 

Hvem kan benytte sig af leje:
Alle kroer, restauranter, hoteller, campingpladser, værtshuse, diskoteker o.l. kan benytte sig af leje.
Privatpersoner kan ikke benytte sig af leje.

 

Depositum & leje
Ved lejekontraktens indgåelse ligger lejer et depositum på kr. 1.000,- incl. moms pr. emne.
Depositum vil blive tilbagebetalt når lejemålet ophører. Lejer betaler ligeledes 2 måneders leje
forud ved kontraktens indgåelse.

 

Levering og opstilling
Lejer betaler kr. 3.000,- incl. moms for levering og opstilling af det lejede materiale
(+ evt. kran m.m.).

 

Ansvar
Lejeren er ansvarlig for det lejede udstyr og er således pligtig til at erstatte eventuelle skader på
dette, som ikke kan henregnes under almindelig slitage eller brugsforringelse. Lejeren er pligtig til
at holde det lejede udstyr brandforsikret til fuld værdi. I tilfælde af brandskade tilfalder
assurandørsummen udlejeren.

 

Annullering
Lejeren har ret til uden omkostninger, inden for en frist af 3 dage fra kontraktens underskrivelse,
at annullere samme, dog kun til senest dagen før udstyret bliver leveret.

 

Flytning
Det lejede udstyr må ikke af lejeren udlånes eller fremlejes, ej heller flyttes fra oprindelig
adresse eller lokale uden forudgående indhentet tilladelse fra ejeren.

 

Reklamationer
Udstyret bedes omgående godkendt ved opstillingen og evt. reklamation foretaget til vore
montører, inden disse forlader stedet.

 

Misligeholdelse
I forbindelse med lejerens misligholdelse eller opsigelse af kontrakten inden lejeperiodens udløb,
er lejeren straks pligtig til ud over leje indtil det lejedes returnering til ejeren, at betale
hjemtagelsesomkostninger samt klædeandel i forhold til den resterende del af lejeperioden.

 

Opsigelse
Lejemålet løber uopsigeligt fra lejers såvel ejers side i 24 måneder, hvorefter opsigelse skal ske
med mindst en måneds varsel.

 

Regulering af leje
Efter udløb af opstarts periode er ejeren berettiget til at index-regulere lejen, 1 gang årligt.